Obaveštenje o obradi podataka

Poštovani,
Hvala Vam što sarađujete sa društvom DELTA RENT-A-CAR DOO, matični broj: 17157221, email adresa: office@deltarentservices.rs
S tim u vezi, još jednom Vas obaveštavamo da Mi obrađujemo Vaše lične podatke – ime i prezime, pol, broj mobilnog telefona i email adresu („Lični podaci“).

Budući da su Vaši Lični podaci prikupljeni od Vas, smatraćemo da ste nam na taj način dali pristanak za obradu Ličnih podataka za sledeće svrhe:

ostvarivanja kontakta i realizacije upita, slanja periodičnih obaveštenja (newsletter-a), slanja informacija u vezi sa ponudom proizvoda i usluga, pozivanja na predstojeće događaje;

slanja obaveštenja o godišnjem servisu motornog vozila i podsetnika o zakazanom servisu, slanja obaveštenja o zakazanim terminima za zamenu guma, vandrednim servisima i popravkama vozila, izdavanja profakura, faktura i ostalih dokumenata;

anketiranje radi dobijanja dodatnih informacija.

Naravno, u svakom trenutku možete opozvati Vaš pristanak slanjem mail-a na email adresu: office@deltarentservices.rs
Molimo da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.
Lične podatke koji ste nam dostavili ćemo čuvati u našoj bazi podataka do opoziva Vašeg pristanka, te ćemo ih nakon toga obrisati.
U svakom trenutku, možete zahtevati od nas: 1) pristup Ličnim podacima, 2) ispravku Ličnih podataka, 3) brisanje Ličnih podataka, 4) pravo na ograničenje obrade Ličnih podataka, 5) pravo na prigovor na obradu, 6) pravo na prenosivost Ličnih podataka, i 7) pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Zahtev radi ostvarivanja nekog od prava možete poslati na email adresu: office@deltarentservices.rs
Lični podaci mogu biti otkriveni određenim primaocima, odnosno trećim licima, i to: povezanim licima Društva na teritoriji Republike Srbije, zaposlenima kod Društva, proizvođaču vozila i/ili delova koji se nalaze u prodajnom asortimanu Društva, marketinškim kompanijama, IT serviserima, servisima za komunikaciju ili kompanijama za istraživanja tržišta ili zadovoljstava klijenata, bankama, lizing i rent kućama.
Mi prenosimo lične podatka društvima koji se nalaze sa sedištem na teritoriji Savezne Republike Nemačke, Republike Grčke, Velike Britanije, Irske, Mađarske, Švajcarske Konfederacije, Republike Francuske, Republike Slovenije i Sjedinjenih Američkih Država (ograničeno na „Privacy Shield framework“), za koje je utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.